Komunikace ve vztahu

"Mužem, či ženou se nerodíme.
Mužem, či ženou se stáváme."

Kristian Amael uprostřed
Kristian Amael 1 1024x853
Lépe porozumíte opačnému pohlaví a budete vědět jak předcházet konfliktům

Osobní konzultace - Brno / online

Domluvte si osobní rozhovor – tel. / WhatsApp +420 608 801 540
Více informací

Říkáte si, co se to stalo, že už k sobě nic necítíme a jen přežíváme?

Stále častěji si nerozumíme a nedokážu tomu druhému vysvětlit jak se cítím.
Řadu let spolu žijeme jako bratr a sestra. Až děti dorostou budu to řešit. Fakt to chci vydržet…?
Co se to stalo, že už se asi nemilujeme?
Jde to změnit a opět milovat?

U oltáře slibujeme věrnost, lásku a péči do konce života...

... a vůbec netušíme jak to uděláme!

Muži i ženy často neznají své role, úkoly a možnosti jak kultivovat sebe a své vztahy. Rodiče, škola ani televize nás neučí jak správně komunikovat ve vztahu a tento slib splnit.

Většina lidí hledá vysněného partnera

který bude mít požadované vlastnosti. Když jej najdou, pak svůj vztah většinou ukotví společným bydlením, finanční propojeností a dětmi. Až poté se plně u obou partnerů odkryjí do té doby skryté vlastnosti a chování vyplývající většinou z traumat v dětství.

Z mého pohledu nejde o to hledat “ideálního partnera”, který splní naše očekávání. On je totiž vždy ideální – zrcadlí náš postoj k sobě. Je pro nás tedy ideálním prostředkem poznání sebe sama a příležitostí kultivovat svůj charakter. Každá změna v našem myšlení a chování se rychle projevuje v reakcích partnera, či partnerky.

Partnerský vztah je tedy pro nás ideálním prostředím k osobnímu rozvoji. Každodenní úkoly v rodině, ve vztahu k nárokům okolní společnosti jsou skutečným urychlovačem našeho vývoje. Bývá to mnohdy strastiplná cesta (hlavně když nevíme o co kráčí).

Pokud však víme o co ve vztazích jde, získáváme návod, který nám umožňuje s pochopením utvářet láskyplné a radostné vztahy.

Díky naší vzájemné kultivaci vzniká pár kdy Moudrý muž a Moudrá žena společně vytvářejí atmosféru rodiny, která je rájem pro děti. Tím všichni společně utváříme novou úroveň mravní, laskavé a zdravě sebevědomé společnosti. 

Hlavní příčiny neporozumění ve vztazích

– Rozdílné chápání pojmů:
  láska, vztah, štěstí, pravda, lež, nevěra, tolerance, miluji tě atd.
– Nedostatečná vědomá kultivace svého charakteru a komunikace.
– Neznalost svých ani partnerových životních hodnot a priorit.
– Absence zkoumání smyslu života a vztahů.

Co je to vztah? - ukázka

Přednášky

Co je to vztah?

Přednáška v Haluzicích u Kyjova. Když známe definici vztahu, víme jak se máme chovat abychom byli zajímaví pro sebe i pro svého partnera. Co jsme, to vyzařujeme a tudíž si přitahujeme odpovídajícího partnera.

Emoce, vztah a 10 položek

Přednáška pro firmu Ramissio.
 • Emoce jsou pro nás důležité
 • Definice vztahu
 • Co je to člověk
 • 10 položek vztahu

Pravda & lež

Přednáška pro firmu Ramissio.
 • Existuje pravda?
 • Co je to lež?
 • O mně

  Průvodce komunikací ve vztazích

  Vlastní životní příběh, který mi mnohé dal, mne dovedl ke studiu a praktikování principů jak kultivovat vztahy k sobě a ostatním lidem.
  Vědomá kultivace našeho charakteru a komunikace, může významně podpořit kvalitu mezilidských vztahů i zdraví.

  V 18ti letém vztahu jsem zažil období, lásky, hojnosti, radosti ze založení rodiny, ale i roky neporozumění, velkých změn a touhy porozumět vztahu mezi mužem a ženou. V roce 2001 se u mne odehrálo tzv. “probuzení ze sna”. Tehdy jsem se vydal na vědomou cestu sebepoznání. Studoval jsem psychologii vztahů, zdravý životní styl, psychosomatiku a hledal smysl života. Prošel jsem výcviky zaměřenými na porozumění poselství nemocí a psychologii vztahů.

  S trpělivostí a laskavostí mi vlastní, mohu být i pro Vás průvodcem na cestě kultivace svých programů myšlení, chování a komunikace.

  Mé služby

  – Osobní konzultace – Brno / online
  – Online klub Žijeme spolu – ženy, muži, páry
  – Online klub Moudrý muž – jen muži
  – Zahrada Budhi Sankalpa – osobní setkávání

  Nalaďme se před osobní komnzultací.

   Ideální je abychom si nejdříve po telefonu krátce popovídali o tom co vás trápí a vy zjistíte, zda jsem pro Vás důvěryhodným průvodcem, kterému se můžete otevřít. Pakliže ano, domluvíme si spolu termín setkání v Brně, nebo přes internet.

  Osobní konzultace

  Pro jednotlivce i páry

  • Osobně v Brně, nebo přes internet
  • Možnost krátce se naladit po telefonu předem
  • Probereme Váš příběh a co vás trápí
  • Vysvětlíme si co a proč se děje
  • Nastavíme nový způsob myšlení a komunikace
  • Doladění 2 týdny po konzultaci zdarma
  • Objednání na tel: 608 801 540

  V Brně, nebo online po internetu
  (Skype, Zoom, WhatsApp, GoogleMeet)

  Při osobním rozhovoru v klidu probíráme váš příběh, zkoumáme myšlení a chování lidí, kterých se to týká a společně si zvědomujeme jak změnit Vaše myšlení, chování, postoje a komunikaci. Při setkání plně respektuji vaši osobnost a soukromí.

  Doladění po konzultaci zdarma
  Když mi zavoláte 2 týdny po konzultaci můžeme zdarma během 15 minut společně doladit změny v komunikaci započaté v předchozí konzultaci.

  Online kluby pro ženy, muže i páry

  Sebekultivace je proces vyžadující čas, při postupném proměňování svých navyklých vzorců myšlení a chování. Společně s dalšími lidmi, kteří procházejí těmito změnami se nám daří ji lépe uskutečnit. Proto jsem založil dva kluby, kde se můžeme dlouhodobě potkávat na webinářích přes internet a vzájemně se podporovat v procesech sebezměny.

  Klub Žijeme spolu – pro ženy, muže i páry
  Klub Moudrý muž – speciálně pro muže

  Na začátku každého setkání probíráme konkrétní téma a vy následně zadáváte otázky. Máte tak možnost získat konkrétní odpovědi k vaší životní situaci. Záznamy videí jsou ukládány v členské sekci klubu. Máte tedy možnost se k nim opakovaně vracet, abyste probranou látku mohli lépe převést do života.

  Témat, která probíráme je mnoho a jde o komplexní program. Ideální je aby jej absolvovali oba partneři. Proto doporučuji roční členství abyste mohli vše v klidu integrovat a mít možnost získat odpovědi na všechny vaše otázky.

  Vysvětlujeme zde různé procesy a postoje ve vztazích. Jsou zde popsány i některé podvědomé modely chování, které způsobují zacyklení, protože si je většina partnerů neuvědomuje. Když destruktivní chování pochopíte, můžete ho přestat vědomě provozovat a zaměřit se jen na konstruktivní, uvědomělou a láskyplnou komunikaci.

  Vzniká pak nová úroveň vztahu, ve kterém spolu žijí Moudrý muž a Obdivuhodná žena.

  Témata, kterým se věnujeme

  • Smysl života a vztahů
  • Příčiny úpadku vztahů
  • Jak se z žen stávají muži
  • Definice pojmů: vztah, láska, pravda, lež, tolerance, nevěra, odpuštění, skromnost, víra, naděje, očekávání, miluji tě, seberealizace, štěstí
  • Destruktivní chování a jak mu předcházet
  • Životní hodnoty
  • Životní priority
  • Co nejvíce vzrušuje ženu?
  • Co nejvíce vzrušuje muže?
  • Komunikační odpad a jak mu předcházet
  • Řešení obtížných situací
  • Deset položek vztahu
  • Výběr partnera
  • Práce s hlasem
  • Tři typy mužů – jak se stát mužem, po kterém ženy touží
  • Tři složky vztahu – biologická, fin. ekonomická, komunikace
  • Vzorec ženské lásky
  • Živočišnost & hodnost muže
  • 10 technik manipulace
  • Ovládání muže
  • Mužovy zdroje
  • Finančně ekonomická složka
  • Chyby ve vztazích s muži
  • Vlastnosti, které obdivujeme
  • Vědomí sebe sama
  • Obdivuhodná žena a vyzařování krásy
  • Krása po celý život
  • Milování s mužem
  • Základní diagnostika zdraví
  • Péče o zdraví

  Vyberte si klub, nebo akci

  klub Žijeme spolu

  Soukromí pro ženy, muže i páry

  • Další webinář - úterý 5. 3. 2024
  • Online webináře na Zoomu
  • 2x měsíčně 90 minut
  • Pro ženy, muže i páry
  • Výklad témat
  • Odpovědi na vaše otázky
  • Záznamy webinářů
  •  
  • TYPY ČLENSTVÍ
  • PRVNÍCH 20 ČLENŮ DOSTÁVÁ DÁREK 1-3 MĚSÍCE NAVÍC
  • 1 měs. - 620 Kč (620 Kč/měs.)
  • 12 měs. - 3.500 Kč (292 Kč/měs.)
  Délku předplatného si vyberete v objednávce

  klub Moudrý muž

  Soukromý prostor jen pro muže

  • Další webinář - čtvrtek 7. 3. 2024
  • Online webináře na Zoomu
  • 2x měsíčně 90 minut
  • Speciálně pro muže
  • Výklad témat
  • Odpovědi na vaše otázky
  • Záznamy webinářů
  •  
  • TYPY ČLENSTVÍ
  • PRVNÍCH 20 ČLENŮ DOSTÁVÁ DÁREK 1-3 MĚSÍCE NAVÍC
  • 1 měs. - 620 Kč (620 Kč/měs.)
  • 12 měs. - 3.500 Kč (292 Kč/měs.)
  Délku předplatného si vyberete v objednávce

  zahrada Budhi Sankalpa

  Osobní setkávání mužů

  • Zahrada v Mor. Krumlově
  • Speciálně pro muže
  • Jeden a více dnů
  • Výklad témat a sdílení
  • Fyzická aktivita (zahrada, sport)
  • Různí lektoři
  •  
  • DOPORUČENÍ
  • Doporučuji zároveň členství v klubu Moudrý muž / Žijeme spolu alespoň několik měsíců - máte základní přehled o probíraných tématech a jste připraveni zpracovat další informace
  Pokud chcete přijet mezi nás, volejte Martinovi na +420 777 237 052

  Přednášky a semináře pro veřejnost i firmy

  • Poznání sebe sama => zdravá sebedůvěra
  • Porozumění vztahům => láskyplná rodina
  • Klid v rodině => soustředění na naše povolání
  • Témata a podmínky si domlouváme
  Přejít nahoru